Info gepensioneerden

Zoals waarschijnlijk wel bij u bekend is, is er een aanpassing geweest bij de personeelsvereniging waardoor het nu niet meer mogelijk om de contributie via uw pensioenuitkering te laten verlopen. Het is hierdoor mogelijk dat u nu geen lid meer bent van de Personeelsvereniging terwijl u dit misschien wel graag wilde blijven!       

Wij hebben vorig jaar een brief gezonden naar al onze gepensioneerden leden om uit te leggen hoe dit in het vervolg zou worden geregeld, door het afgeven van een machtiging zou het voor ons mogelijk worden om het bedrag jaarlijks van uw rekening af te schrijven. Ondanks de herinnering die wij hierop nog hebben verzonden is het bericht waarschijnlijk niet bij iedereen aangekomen dus wij willen u dit graag in het kort nog even uitleggen.

Naast de gepensioneerdenvereniging is ook de Personeelsvereniging van Aegon nog actief met allerlei uitjes, kerstshoppen, stedentripjes maar ook bloemschikken, jeu de boules en kaartjes voor het theater of een ijshockeywedstrijd behoren tot de mogelijkheden! Deze vereniging is voor actieven maar ook voor onze gepensioneerde medewerkers. Hiervoor betaalde u altijd 1,75 of na pensionering 1,00 euro per maand via uw pensioen. Door wijzigingen in de verwerking van de pensioenuitkeringen was dit niet meer mogelijk en is dit omgezet naar directe automatische incasso van uw bankrekening voor 12.00 euro per jaar.

Maar wij hebben wel uw goedkeuring nodig. Als u weer lid wilt worden dan kunt u het machtigingsformulier invullen en opsturen naar PVAegonDenHaag@AEGON.NL. Per post kan natuurlijk ook: Postbus 202, 2501 CE Den Haag.

Het is ook mogelijk dat u wel lid bent gebleven maar geen gegevens meer van ons ontvangt? Het geeltje bestaat helaas niet meer, maar wij sturen iedere week een digitale nieuwsbrief van de activiteiten. Neem contact met ons op zodat wij uw adresgegevens kunnen controleren of reageer via onze website.

 

Mochten er nog vragen zijn dan kunt u contact opnemen via het bovengenoemde e-mailadres.