Jaarlijks Aegon Tennis & Padel tournooi op 8 september

(English below)
Beste sportieve collega,

Het is weer zover! Vanaf vandaag kun je je aanmelden voor het Aegon Tennis & Padel (deze snel groeiende sport is echt leuk om een keer te proberen) event op donderdag 8 September! Dus schrijf je snel in via dit aanmeldformulier, want vol = vol! We hebben plek voor 80 mensen om mee te spelen.

Groeten,
De organisatie: Bianca, Muriel, Menno, Eric en Danny 

 

Wanneer?
Donderdag 8 September van 17.00 tot 21.00 uur. 


Voor wie?
Voor iedereen die zin heeft in een sportieve, maar vooral gezellige, middag en avond! Je hoeft zeker geen top talent te zijn en proberen zo veel mogelijk in te delen op sterkte. In principe meld je je alleen aan. Mocht je graag met een collega of introducee (je mag dus zeker ook iemand van buiten Aegon meebrengen) willen spelen, dan gaan we dit proberen te regelen. Bij veel verschil in sterkte delen we je alleen wel in een lagere klasse in. 

Wat is het programma?

 •  Je kunt nu kiezen tussen Tennis óf Padel
 •  Na een wedstrijd heb je altijd een pauze (en dus tijd om je collega’s aan te moedigen)
 • Je wordt ingedeeld op je eigen sterkte 
 • Na afloop van de Tennis en Padel partijen is er een BBQ
 • En we hebben voor dit jaar weer de zon geregeld ;-)

Waar?
In de buurt van ons kantoor, namelijk op tennispark Leeuwenbergh:    Lindelaan 7, 2495BA in Den Haag (op de rand van Voorburg). 

Wat kost dit event en wat krijg je daar dan allemaal voor terug? 

 • Allereerst een gezellige en sportieve middag en avond! 
 • Nog afhankelijk van het aantal deelnemers, maar verwachting is:
  • PV-lid & 1 introducee - €25,00 per persoon
  • Geen PV-lid - €40,00 per persoon
 • Minimaal 3 potjes Tennis/Padel tussen 17.00 tot 20.00 uur, inclusief materiaal (let op: en dat wil dus zeggen 16.30 uur aanwezig!)
 • 2 consumpties en bittergarnituur tussendoor 
 • En niet te vergeten als afsluiting een uitgebreide BBQ! 
 • Let op: aanmelden is direct betalen en komen. Niet betalen betekent niet mee spelen! Dit geldt alleen voor niet PV-leden (PV-leden betalen automatisch via het salaris van de maand september) 
 • Bankrekeningnummer: NL86INGB0000657781 t.n.v. ‘PV Aegon Den Haag’ en onder vermelding van ‘Aegon Tennis en Padel event’ (verzoek tot betalen komt begin augustus)

 

English

Dear sportive colleague,

It’s almost time! From today you can sign up for the AEGON Tennis & Padel (a popular sport which you should try once) event on Thursday, September 8! So sign in quickly through this registration form, because full = full! We have space for 80 people to joins us.

Regards, 
The organization: Bianca, Muriel, Menno, Eric en Danny

 

When?
8th of September from 17.00 till 21.00 o’clock. 

For whom?
For everyone who want to have a sporty, but especially enjoyable, afternoon and evening! You certainly do not have to be a top player and we try to classify on strength as much as possible. 

What is the program?

 • You can choose for Tennis or Padel
 • After a game there always is a break (to talk and watch your colleagues)
 • You will play against players with the same level 
 • When the Tennis and Padel matches are finished we will have a BBQ
 • And we arranged for sunny weather that day

Where?
Near-by our office, namely on tennis park Leeuwenbergh: Lindelaan 7, 2495BA in The Hague. 

What does this event cost and what do you get back in return? 

 • First of all an enjoyable, afternoon and evening!
 • This depends on the number of participants, but we expect: 
 • ‘PV-member’ & 1 introduce - €25,00 per person
 • Non ‘PV-member’ - €40,00 per person
 • At least 3 games of Tennis/Padel between 17.00 till 20.00 o’clock, including material (attention: you should be present at 16:30!)
 • 2 free drinks and some snacks in-between 
 • And do not forget an extensive BBQ to close this sportive evening 
 • Attention: sign in means pay directly and don’t pay means no play! This only applies to non ‘PV-members‘ (‘PV-members’ pay automatically  via the salary of the month September) 
 • Bank account: NL86INGB0000657781 in the name of ‘PV AEGON Den Haag citing ‘AEGON Tennis and Padel event’ (request for payment will be sent early August)