De toekomst van de Personeel vereniging Aegon Den Haag

De toekomst van de PV Den Haag

In verband met de overname van Aegon Nederland door ASR is het onzeker of de PV Den Haag in de huidige vorm kan blijven bestaan.

Het bestuur wil dit jaar daarom zoveel mogelijk bestaande middelen inzetten om er een onvergetelijk jaar van te maken.

We hebben al besloten dat er geen contributie meer geheven gaat worden bij de gepensioneerden, maar ze blijven wel lid en kunnen

ook gewoon meedoen aan de activiteiten. Ook zijn we van plan om miv 1 juli 2023 geen lidmaatschapsgeld meer te innen bij de

andere leden.

 

Tevens is het huidige bestuur van mening dat de veranderingen maakt dat de vereniging ontbonden moet worden. Maar mochten er

collega’s zijn die de vereniging in stand willen houden dan zijn ze uiteraard van harte welkom en zullen we zeker meewerken om alles netjes over

te dragen/te regelen.

 

Het leek ons goed jullie hiervan, middels deze publicatie, alvast op de hoogte te brengen. Mochten er vragen zijn dan verzoeken wij jullie deze op

21 maart bij de ALV te stellen (voor de aankondiging ALV zie elders in deze nieuwsbrief en op onze website).

 

Het Bestuur.